Kraków

P.H.U. IV-POL
30-390 Kraków
ul. Zawiła 57
Telefon/Fax: +48 12 262 36 41
Telefon kom.: 501 538 180
e-mail: biuro@ivpol.com.pl

Krzywaczka

ELFARB
Krzywaczka 412
32-442 Krzywaczka
Telefon/FAX: +48 12 273 11 12
e-mail: lakierydodrewna@tlen.pl

Nowa Sól

RACHEM Żywice Poliestrowe Sp. z o. o
ul. Bohaterów Getta 9
67-100 Nowa Sól
+48 68 387 96 41
+48 68 387 08 30
www.rachem.pl
e-mail: rachem@rachem.pl

Morzeszczyn

P.H.U OLMOT
Michał Olech
83-132 Morzeszczyn
ul. Dworcowa 18
Tel/FAX:  +48 721 806 638
email: phuolmot@wp.pl